pohled do instalace na samostatné výstavě Visual Ambient, 123 Gallery Petrohradská, 2019
foto: archiv_petrohradska kolektiv

// Využívám různorodé vizuální prostředky a média ke ztvárnění ambientní hudby.

// Ambient se vyznačuje veskrze minimalistickými, pročištěnými zvukovými plochami – ty asociuji s monochromem nebo jemným gradientem. Tato hudba má ambice vytvářet ,,hmatatelnou’’ strukturu a spoluutvářet prostor, stejně jako třeba déšť nebo barva osvětlení. Proto ambient; ze slova ambiance – prostředí.

// Inspirací je mi osobnost Briana Ena, duchovního otce ambientní hudby. Snažím se vysledovat principy, které se v jeho práci se zvukem objevují, a uplatnit je. Jde například o remediaci – posouvání počátečního zdroje do dalších médií. Tohoto principu jsem využila pro diptych digitálních tisků, založených na jediné původně identické analogové fotografii monochromatického barevného balicího papíru. Vznikly dva rozdílné obrazy, a to různými typy skenerů. Využila jsem jejich chybovosti, škrábanců a prachu, které by za normálních okolností byly považovány za nežádoucí. Z původně zeleného (a reálného) papíru tak vznikají dva různé obrazy, kde jsme svědky destilačního procesu. Barevná informace zaniká a ztrácí se po cestě z jednoho média do druhého.

// Práce v této sérii vycházejí také z mojí grafické praxe a přibližují tak ostatním rozhraní grafických programů, grafických náležitostí a barevných gamutů.
pohled do instalace na samostatné výstavě Visual Ambient, 123 Gallery Petrohradská, 2019 foto: archiv_petrohradska kolektiv
pohled do instalace na samostatné výstavě Visual Ambient, 123 Gallery Petrohradská, 2019 foto: archiv_petrohradska kolektiv
pohled do instalace na výstavě 4+4 dny v pohybu, 2018
pohled do instalace na výstavě 4+4 dny v pohybu, 2018
původní barva papíru, který byl fotografován a remediován
původní barva papíru, který byl fotografován a remediován
Nejmenší možné video
video, 16x16 px, 1 h 0 min
klikněte zde pro spuštění videa a pokud zčerná, přejeďte myší

// Jde o jakéhosi předchůdce webové stránky 16777216.cz. Základem je obyčejný duhový papír, který je po 20 minut pozvolna posouván pod kamerou. Chtěla jsem využít konkrétního omezení střihacího softwaru a udělat co nejmenší možné video, tak aby byla barevná informace potlačena, degradována, zneviditelněna, tak aby zbyl jen ,,tanec pixelů’’.

// Nejmenší možné nastavení videa bylo 16x16px (na můj vkus pořád příliš velké). Video je prezentováno na jedné z nejmenších možných (běžně dostupných) obrazovek, a to na zařízení iPod nano.

ukázka instalace na samostatné výstavě Visual Ambient, 123 Gallery Petrohradská, 2019
foto: archiv_petrohradska kolektiv

Zvuk procesu animace
video, 4096x4096 px, 20min
// ,,Ambientní’’ animace, ve které se v reálném čase snímá zvuk, vytvářený procesorem počítače, který není uchem slyšitelný. Zvuk zaznamenávám pomocí mikrofonu, který rozezná elektromagnetické vlny. Vzniká jakási noisová až démonicky znějící nahrávka,
která je přiřazena k obrazu.

// Obraz sestává z 2D reprezentace RGB prostoru - na tomto obrázku je zobrazeno všech
16.777.216 barev. Každá barva proputuje celým spektrem RGB odstínů až ke svému nejzazšímu protipólu, nejkomplementárnější barvě. Organicky se tak zvlášť mění každý pixel z oněch
16 milionů. Proces (render) této přeměny pak dokumentuje zmíněná metoda snímání zvuku procesoru. 

pohled do instalace na samostatné výstavě Visual ambient, 123 Gallery Petrohradská
foto: archiv_petrohradska kolektiv

nasnímaný zvuk procesoru při renderu RGB animace

You may also like

Back to Top