Démon slatě, 3'35'', 8mm film, digitalizováno, 2018
film byl nominován v soutěžní sekci Fascinace: Exprmntl na MFDF Ji.hlava 2018

Název je propůjčen z rytiny Josefa Váchala a tajemné legendy, kterou tento grafický list ilustruje. Text pochází z knihy Karla Klostermanna, mistra venkovské prózy konce 19. století, který se o generaci dříve také vydával po stopách divoké Šumavy a popisoval její nesnáze, např. epidemii kůrovce, která šumavské lesy nedávno opět sužovala. U obou jde o jakousi první ekologickou výzvu, kterou se snaží upozornit na neblahý příliv civilizace do křehkého lesního a mokřadního ekosystému, což je neméně aktuální i dnes.
režie, kamera, střih // Magdaléna Kašparová
hudba // Kristián Kašpar
voiceover // Tomáš Procházka
titulky // Jaromír Lelek

You may also like

Back to Top