// ,Video’ trvající jeden rok, kde se vystřídá všech 16,7 milionů barev RGB spektra (16.777.216). Webová stránka generuje barvu podle konkrétní vteřiny v roce. Rok má zrhuba 31milionů vteřin - vydělíme- li toto číslo 16,7 miliony, vyjde nám, že barva se mění každých 1,88 sekund.
Hodnota barvy je stejná současně na všech zařízeních, na kterých se web otevře. Přesto však díky kalibraci jednotlivých zařízení stejná být nemůže. Vzniká tak celoroční barevný gradient existující v čase – čtvrté dimenzi. Využívám zde fraktálové plochu vyplňující Hilbertovy křivky, naprogramované tak, aby řadila barvy RGB spektra jednorozměrně, tedy aby vznikl co nejpostupnější gradient a nikdy nenastal velký barevný skok – barevná hodnota jde vždy k jednomu ze svých nejbližších sousedů. Jde tedy o pohyb mezi barvami na hranici rozpoznatelnosti, kdy změnu očima uvidíme až po chvíli, ale na hodnotách RGB ji můžeme sledovat v reálném čase.

// Tato práce je součástí série ,,Visual ambient''.
pohled do instalace:

4+4 dny v pohybu, 2018

VISUAL AMBIENT, samostatná výstava, 123 gallery Petrohradská, 2019

You may also like

Back to Top