// Požádala jsem 18 lidí mně blízkých o sestavení ,,sbírky’’ z vlastních
nebo nově nalezených předmětů.
// Vznikly tak kolekce, které zastupuje vždy první fotografie v trojici.
// Tyto sbírky byly použity jako ,,mustr’’ k vytvoření mých zátiší sestavených
z co nejpodobnějších předmětů, které již byly v mé rozsáhlé sbírce věcí.
// Třetí fotografie zastupuje destilační proces, kdy je co nejpodobnější zátiší sestaveno z jiných předmětů, které mají ale stejný materiál (kov, plast, papír apod.).
Koloběh předmětů
// Základem byly tři krabice s různými předměty, nasbíranými před mnoha lety. Požádala jsem několik lidí, aby vybrali z každé krabice deset předmětů, které se jim líbí, a položili je vedle krabice.

// Tato jednotlivá zátiší, která spontánně vznikla, jsem se pak pokusila co nejvěrněji vyfotit v původním rozložení. Ostatní mi tak nevědomky pomohli roztřídit předměty z dětství, se kterými jsem se zdráhala manipulovat.

// Důvodem bylo odosobnění a odpoutání se od leta pěstovaného koníčku sbírání.

You may also like

Back to Top