představení projektu na jednodenní skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019

// Introspektrum je reprezentací fiktivní chemické sloučeniny, která vzniká překrýváním jak barevné informace, tak zvukového vjemu.

// Sloučenina slov introspekce a spektrum naznačuje kontemplativní povahu instalace a zve nás dovnitř, projít se a stát se na chvíli její součástí. Každý stativ představuje jeden prvek z periodické tabulky, který má přiřazenou svoji vlastní barvu a zvuk.

// Vrstvením zvuků a průhledem mezi jednotlivými barvami pak vzniká jakási barevná ambientní hra a tím pocta jednotlivým základním kamenům našeho světa. Atom jako částice jsoucna dále nedělitelná, neměnná, kompaktní a neprostupná.

// Zvukové stopy, které jsou přiřazeny ke každému stojanu a barvě, jsou výsledkem práce Jiřího Suchánka, který sonifikoval jednotlivé prvky z periodické tabulky prvků. Procházením mezi jednotlivými stojany vzniká jedinečný souzvuk podle toho, jak moc jste od kterého prvku vzdáleni.

https://www.jiri-suchanek.net/en/project/atom-tone/
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
instalace na skupinové výstavě Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
// Projekt vznikl v rámci spolupráce AVU, JAMU a Icelandic University of Arts, který vykrystalizoval skupinovou výstavou s názvem ,,Jókull'' (v islandštině ledovec), která se uskutečnila na podzim roku 2019 v Ateliéru Intermediální tvorby 1 na AVU. V rámci projektu měli všichni studenti vizuálně reagovat na již zmíněné sonifikované prvky Jiřího Suchánka.
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020
pohled do instalace na zimních klauzurách AVU, učebna č. 6, 2020

ukázka ze skupinové výstavy Jókull, Ateliér intermediální tvorby 1, AVU, 2019
použitý zvuk: Jiří Suchánek

You may also like

Back to Top