foto: Milan Jaroš

Instalace je časovou kapslí z let 2006 - 2010, což je doba autorčina dospívání. Jde o volnou repliku pubertálního pokojíčku, který je zasazen do cvičného bytu původní zvláštní školy ve Strašnicích. Autorka zde zveřejňuje mnohé reálie ze svého dospívání, ale především své četné sbírky, skrz které zpracovává osobní témata, spojená s dospíváním, jako jsou nejistota, úzkost, ale i excitace a patos. V neposlední řadě zde pak rezonuje téma poruch příjmu potravy, které autorka v době svého dospívání prodělala, a nyní se k nim retrospektivně vztahuje. Důležitým aspektem je, že s diagnózou anorexie je velmi často spojený i jev přehnaného hromadění věcí (není to však pravidlem). Sbírkotvorné činnosti se věnuje od dětství do současnosti, pro tuto výstavu však byly selektovány pouze sbírky z uvedených let.
fotodokumentace: Iveta Schovancová

text: Milan Mikuláštík

You may also like

Back to Top