// Video se zabývá fenoménem sbírání věcí.
Co je ona tajemná síla, která nás pudí ke shromažďování předmětů, vytváření kolekcí a neochotě se jich zbavovat? Tuto a další roviny se snažím ve své práci zahrnout, stejně tak jako práci s magičností až enigmatičností jednotlivých předmětů.
// Jedná se o představení jedné části mojí rozsáhlé kolekce věcí, které sbírám již od dětství. Video je sestaveno výhradně z předmětů obsažených v mojí sbírce, a to pouze těch, které mi někdo dal. Jde o předměty od různých lidí, kteří se rozhodli určitý předmět označit za dostatečně zajímavý a hodný přemístění, vyňali ho z jeho přirozeného prostředí a následně donesli mně.
Předmět se tak stal součástí mojí sbírky ve zcela novém kontextu. Jinými slovy, věc se stala manuportem.
// Termín ,manuport' je používán v archeologii a antropologii jako označení předmětu, který pravěký člověk nalezl v přírodě a našel v něm zalíbení takové, že si ho ponechal. Předmět byl pak archeology nalezen ve zcela jiných geologických kontextech (např. na jiném kontinentu), kam by se bez lidského přičinění jinak nemohl ocitnout. Šlo např. o kameny nebo mušle, ve kterých předci lidí našli zalíbení. Tyto předměty neměly žádný funkční význam – nebyly nástrojem. Nejznámějším příkladem manuportu je kamínek Makapansgat, který byl nalezen ve stejnojmenné oblasti, a nápadně připomínal lidský obličej. (s tímto konkrétním příkladem pracoval Milan Mikuláštík ve svém známém projektu Makapansgat: https://makapansgat.tumblr.com/about). Manuporty jsou prvním dokladem schopnosti předků lidí abstraktního nebo symbolického myšlení.
// Video navazuje na předchozí sérii videí ,,Pastiš'', která se zabývá tzv. nekonečnou retrospekcí a neustálým nostalgických vracením se do minulých dekád. Jde o teorii retrománie, jejímž autorem je Simon Reynolds.
// Stejně tak jako moje sbírka, i tato práce je kolážovitá, skrumážovitá a vícevrstevnatá. Hlavní linií je jakýsi unboxing, v současnosti velmi populární formát youtuberů. Postupně vyndavám a popisuji věci, které mi v průběhu času dal otec. Tuto krabici s věcmi jsem dlouho neotevírala, takže jsem skoro zapomněla její obsah. Další předměty, které až zbožně prezentuji, jsou donesené / darované od různých dalších osob, členů rodiny a přátel.
// Co se týče formálních aspektů, video je nahrávané na domácí VHS kameru Sony, která je taktéž součástí sbírky. Jde tedy o zprvu analogový materiál, který je digitalizován a postprodukován. Touto estetikou analogového obrazu navazuji na fenomén nekonečné retrospekce a navozuji tak nostalgický a emocemi naplněný pocit starého. Posun do současnosti pak značí 3D rendery krabiček od telefonů. Všechny krabičky jsem obdržela jako celek taktéž od svého otce, který je shromažďoval dlouhá léta, ovšem s absentující emotivní rovinou, kterou jsem se jim pokusila dodat já. Jedná se o průřez prvních telefonů různých členů rodiny, včetně mě.
// Stejně tak soundtrack je sestaven ze sbírkových předmětů. Jde o hudební nosiče, které nejsou určeny k mému zájmovému poslechu hudby, ale jsou předmětem sbírky.

You may also like

Back to Top